Järvakandi industrial area

For more information about Järvakandi industrial area please contact:

Mr Mart Järvik
Head of Järvakandi Municipality
mart.jarvik@jarvakandi.ee
+372 521 5618